انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اعضای حقوقی
اعضای حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/24 | 
لیست اعضای حقوقی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران از سال 1394 الی 1398
 
ردیف
نام عضو حقوقی  شرکت / سازمان
1
شرکت ابتکار توسعه پایدار نیکنام
2
شرکت خورشید موتور
3
شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
4
شرکت خاوران صنعت پاسارگاد
5
شرکت یکتا الکترود کیهان جوش 
6
شرکت فن آوران صنعت میلاد 
7
انجمن بازرسی تست غیر مخرب ایران
8
پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
9
شرکت بومرنگ 
10
شرکت آسانبرکاران عرشیان 
11
شرکت صنعتی اخوان هیو 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.100.20.fa
برگشت به اصل مطلب