انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اخبار انجمن
برنامه راهبردی ۵ ساله انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/11 | 
اعضاء محترم حقیقی و حقوقی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
با عرض سلام
همانگونه که اطلاع دارید مجمع انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران قرار است روز چهارشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۷ الی ۱۹ به صورت مجازی و با تعداد محدودی حضوری برگزار گردد.
همچنین قرار است سند برنامه راهبردی پنج ساله انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران جهت اطلاع اعضای محترم انجمن به منظور مطالعه و بررسی جهت اعلام نظر تقدیم می گردد تا در جلسه مجمع به رای گذاشته شود و پس از رای گیری به تصویب اعضای محترم مجمع انجمن برسد. 
لذا از شما عزیزان دعوت به عمل می آید راس ساعت  ۱۷ فردا چهارشنبه مورخ ۱۲ ابان ماه ۱۴۰۰  به آدرس اینترنتی https://bbb.modares.ac.ir/b/has-ske-svt-dl۳   مراجعه و بر اساس راهنمای تصویری ذیل، در جلسه مجازی انجمن حضور بهم رسانید.

لینک دریافت  سند برنامه راهبردی پنج ساله انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

با تشکر و امتنان
دبیرخانه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.61.79.fa
برگشت به اصل مطلب