انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
مراسم اختتامیه و حضور مجازی در نشست ارائه مقالات 17 کنفرانس ملی و 6 کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران کنفرانس در حال برگزاری سال ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/11 | 
     از کلیه علاقمندان مهندسی ساخت و تولید دعوت به عمل می آید جهت حضور مجازی و     مشارکت فعال در مراسم اختتامیه و اعلام  برگزیدگان کنفرانس مهندسی ساخت و تولید       ایران به لینک ذیل مراجعه نمایند :
https://www.skyroom.online ch/icme/main-room     
 همچنین جهت حضور در نشست های ارائه مقالات  به لینک ذیل مراجعه نمائید : 
عنوان تالار

تالار ۱

https://www.skyroom.online/ch/icme/room۱
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
تالار ۲

https://www.skyroom.online/ch/icme/room۲
---------------------------------------------------------------------------------------------------
تالار ۳

https://www.skyroom.online/ch/icme/room۳
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
تالار ۴

https://www.skyroom.online/ch/icme/room۴
----------------------------------------------------------------------------------------------------
تالار ۵

https://www.skyroom.online/ch/icme/room۵
----------------------------------------------------------------------------------------------------
لینک کارگاه های آموزشی کنفرانس : 

کارگاه آموزشی ۱- تاثیر سیاست‌های ارزی در ساخت و تولید

https://www.skyroom.online/ch/icme/workshop۱
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
کارگاه آموزشی ۲ - تحول دیجیتال در فناوری تولید قطعات - ساخت افزایشی قطعات فلزی

https://www.skyroom.online/ch/icme/workshop۲
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
کارگاه آموزشی ۳ - فناوری فراصوت توان‌بالا: اصول و کاربرد‌های صنعتی

https://www.skyroom.online/ch/icme/workshop۳
------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه آموزشی ۴ - زبری‌سنجی و اندازه‌گیری کیفیت سطح

https://www.skyroom.online/ch/icme/workshop۴

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه آموزشی ۵ - روش طراحی آزمایشات و بهینه‌سازی تاگوچی

https://www.skyroom.online/ch/icme/workshop۵

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارگاه آموزشی ۶ - فناوری ساخت افزایشی

https://www.skyroom.online/ch/icme/workshop۶

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.62.74.fa
برگشت به اصل مطلب