انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- نشانی و تلفن ما
ارتباط با دبیرخانه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/24 | 

آدرس دبیرخانه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران : 


تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی و مهندسی ، طبقه 2- 

تلفاکس : 88220216 - 021 


وب سایت : www.smeir.org


پست الکترونیک : infosmeir.org

تلگرام : info_smeir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.85.14.fa
برگشت به اصل مطلب