انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اعضای حقوقی
اعضای حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/24 | 
لیست اعضای حقوقی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران از سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۲
 
ردیف
نام عضو حقوقی  شرکت / سازمان
۱
شرکت ابتکار توسعه پایدار نیکنام
۲
شرکت خورشید موتور
۳
شرکت فکور مغناطیس اسپادانا
۴
شرکت خاوران صنعت پاسارگاد
۵
شرکت یکتا الکترود کیهان جوش 
۶
شرکت فن آوران صنعت میلاد 
۷
انجمن بازرسی تست غیر مخرب ایران
۸
پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
۹
شرکت بومرنگ 
۱۰
شرکت آسانبرکاران عرشیان 
۱۱
شرکت صنعتی اخوان هیو 
۱۲
 شرکت مهندسی و اجراء جهان عمران پژواک  
۱۳
 شرکت پویا کار
۱۴
 شرکت فرزان فن اندیش فردا 
۱۵
 شرکت فناوری و بازرگانی تیماس رویان  
۱۶      گروه صنعتی سدید
۱۷      شرکت زنجیرسازان نگین صنعت
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.100.20.fa
برگشت به اصل مطلب