انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اعضای افتخاری
اعضای افتخاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/29 | 
از مخاطبین محترم دعوت به عمل می آید روی لینک زیر برای دریافت لیست اعضای افتخاری انجمن کیلیک کنید. 

لیست اعضای افتخاری انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.104.26.fa
برگشت به اصل مطلب