انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- دوره های آموزشی
دوره آموزشی طراحی فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/18 | 
دوره آموزشی طراحی فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل - تلفن تماس : ۰۹۲۱۲۰۴۱۱۲۴
 
 
سرفصل تدریس آقای دکتر مسلمی نائینی:

۱ اطلاعات و دانش لازم برای شبیه سازی و طراحی )تغییر شکل کشسانی و مومسانی (الاستیک و پلاستیک) در -
آزمایش کشش ساده، معیارهای تسلیم ، قوانین جریان مومسانی(پلاستیک)

۲ کاربرد اطلاعات و دانش فوق در تحلیل فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل -

۳ مروری بر کارهای انجام شده جهت تحلیل فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل
 
 

سرفصل تدریس آقای مهندس کاکائی:

۱- پدیده های موثر در فرآیند شکل دهی غلتکی

۲- معایب متداول محصول CRF وریشه های آنها :

۲ - ۱- معایب سطحی
۲ - ۲- معایب شکل ظاهری
۳- معایب متداول اپراتوری

۴- تعویض و تنظیم غلتکها

۵- کنترل کیفی محصول در کارخانه
 
 

سر فصل تدریس آقای دکتر مزدک:

۱ روشهای شبیه سازی در نرم افزار آباکوس -

۲ مدل کردن خط تولید -

۳ بررسی اشکالات در شبیه سازی و ارائه راهکار -

۴ - بررسی نحوه عیوب در شبیه سازی

۵ بررسی مواردی که سبب می شود شبیه سازی در حداقل زمان و بیشترین دقت انجام شود
 
 

سرفصل تدریس آقای مهندس ذوالقدر:

۱ روش اصولی نامگذاری غلتکها )قالبها( روی دستگاههای شکل دهی -
۲ روش طراحی قوطی و لوله در سایزینگ به روشی کاملا ساده -
۳ روش طراحی غلتک )قالب( لوله در شکل دهی )فرمینگ( -
۴ نحوه محاسبه ته کار غلتکها)قالبها( نسبت به موتور و گیربکسهای هر دستگاه -
۵ نحوه محاسبه و طراحی نسبت دور گیربکسهای مادر و فرعی -
 

سرفصل تدریس آقای مهندس ارزنده:

۱ پارامترهای موثر بر شکل دهی مجدد لوله به قوطیسرفصل تدریس آقای دکتر مسلمی نائینی:

۱ اطلاعات و دانش لازم برای شبیه سازی و طراحی )تغییر شکل کشسانی و مومسانی )الاستیک و پلاستیک( در -
آزمایش کشش ساده، معیارهای تسلیم ، قوانین جریان مومسانی )پلاستیک((

۲ کاربرد اطلاعات و دانش فوق در تحلیل فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل -

۳ مروری بر کارهای انجام شده جهت تحلیل فرایند شکل دهی غلتکی سرد لوله و پروفیل
 

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.110.66.fa
برگشت به اصل مطلب