انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اهداف انجمن
اهداف انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1381/1/30 | 

1- ایجاد ارتباط و تبادل نظر علمی، فنی، آموزشی و تحقیقاتی بین محققان و متخصصان داخلی و خارجی


2- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و صنعتی و ارایه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط

3- ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، فنی، مشاوره ای و صنعتی

4- ترغیب و تشویق پژوهشگران، صنعتگران، و دانش پژوهان در پیشبرد فعالیت های تخصصی

5- تجلیل از دانشجویان ، فارغ التحصیلان ، اساتید و متخصصان ممتاز کشور

6- تقدیر از پایان نامه و پروژه های برتر کشور

7- برگزاری همایش های آموزشی، پژوهشی و صنعتی در داخل و خارج کشور

8- تهیه، تدوین و انتشار کتب و نشریات آموزشی، پژوهشی و صنعتی

9- همکاری با مؤسسات آموزشی، پژوهشی و صنعتی در داخل و خارج کشور

10- شناساندن همه جانبه دانش و فناوری جدید

11- اعتلا و توسعه همه جانبه کمی و کیفی دانش مهندسی ساخت و تولید

12- تهیه و تدوین استانداردهای مناسب مهندسی ساخت و تولید کشور

13- تهیه و تدوین استراتژی ساخت و تولید صنعتی در کشور
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.57.11.fa
برگشت به اصل مطلب