انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- مدیریت وب سایت
مدیر وب سایت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/1 | 
مدیر وب سایت و شبکه های مجازی و مدیر روابط عمومی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران : مهندس حمید حاجی احمدی 

تلفن تماس و فکس دبیرخانه انجمن : ۸۸۲۲۰۲۱۶ - ۰۲۱

تلفن همراه : ۰۹۱۹۹۰۰۳۲۸۲

پست الکترونیک : h.hajiahmadi۲۰gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.59.77.fa
برگشت به اصل مطلب