انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اخبار انجمن
اطلاعیه 4 تمدید فرصت ارسال مقالات به کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/1 | 
اطلاعیه 4 تمدید فرصت ارسال مقالات به کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

با توجه به مشکلات پیش آمده در هفته گذشته و عدم دسترسی به سایت همایش، زمان

ارسال مقالات تا 
5 آذر تمدید گردید.


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.61.55.fa
برگشت به اصل مطلب