انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
اولین نمایشگاه رفع نیاز‌های فناورانه صنایع کوچک در قزوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/1 | 
اولین نمایشگاه رفع نیاز‌های فناورانه صنایع کوچک در قزویناولین رویداد نمایشگاهی رفع نیاز‌های فناورانه صنایع کوچک و متوسط منطقه‌ای استان قزوین، مرداد ماه جاری برگزار می‌شود. 
این رویداد نمایشگاهی یک رویداد مبتنی بر تقاضای نوآوری است که طی آن صنایع کوچک و متوسط، چالش‌ها و نیاز‌های فناورانه خود را معرفی می‌کنند و حضور واحد‌های تولیدی با نیاز‌های مشخص می‌تواند فرصت مناسبی برای مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های نوپا و استارپ‌ها در مراحل رشد باشد.
این رویداد نمایشگاهی از 23 الی  25 مرداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه فرصتی است برای مهندسان و صنعتگران جامعه ساخت و تولید کشور تا با نیازهای فناورانه استان قزوین آشنا شده و پیشنهادات خود را برای رفع آنها ارائه نمایند


 از متقاضیان دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت لیست نیازمندیهای فناورانه و صنعتی استان قزوین و برنامه نشست های صنعتی به لینک های ذیل مراجعه نمایند.

لیست نیازمندیهای فناورانه و صنعتی استان قزوین

برنامه نشست های صنعتی


روابط عمومی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران                       info_smeir​
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.62.28.fa
برگشت به اصل مطلب