انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/26 | 
هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی


زمان : 13 لغایت 17 آبان ماه 1398 


محل برگزاری : تبریز - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز 


زمان آخرین مهلت ثبت ثبت نام در نمایشگاه :1 شهریور ماه الی 15 مهر ماه 1398 
لینک ثبت نام : http://rinotex.ir انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران 


info_smeir 

اهداف برگزاری :

1- تجاری سازی فناوری
2- بسترسازی برای تکمیل چرخه ی علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار
3- شناسایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده ها ی دانش محور
4- معرفی توانمندیهای پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها
5- ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی

6- گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی

7- ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل گیری شرکت های دانش بنیان

8- جذب سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) برای فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان

((ربع رشیدی به عنوان قدیمی ترین شهرک دانشگاهی ایران و قطب علوم و فنون اسلامی و انسانی در قرون وسطی و به عنوان الگویی بی نظیر از نظام مدیریتی در همه‌ی ابعاد علوم اسلامی و انسانی، به استناد آثار مورخان و وقفنامه ای که از بانی دانشمند آن، خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی، به یادگار مانده، تاثیر به سزایی در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری داشته است.))

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.62.33.fa
برگشت به اصل مطلب