انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- سمینارها و مقالات عمومی
فایل برنامه ریزی و مدیریت پژوهش بخش اول تا ششم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/10 | 
فایل برنامه ریزی و مدیریت پژوهش بخش اول تا ششم

از بازدیدکنندگان محترم دعوت به عمل می آید تا برای مشاهده و دریافت فایل سمینار فوق بر روی لینک ذیر کیلیک نمایند. 

لینک فایل 


./files/site1/files/RESEARCH-P-M.pdf

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.72.41.fa
برگشت به اصل مطلب