انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- سمینارها و مقالات عمومی
برنامه ریزی و مدیریت پژوهش بخش اول تا هفتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/6 | 
برنامه ریزی و مدیریت پژوهش بخش اول تا هفتم 

از علاقمندان دعوت به عمل می آید بر روی این لینک کیلیک نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.72.69.fa
برگشت به اصل مطلب