انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اخبار نمایشگاه / جشنواره
نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

زمان : 18 الی 21 مهر ماه 1398 

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 


نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.99.43.fa
برگشت به اصل مطلب