انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اخبار نمایشگاه / جشنواره
هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

زمان : 18 الی 21 مهر ماه 1398 

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.99.44.fa
برگشت به اصل مطلب